Научните приоритети на платформата за клетъчни технологии се фокусират върху:

  • Изследвания върху ефективността на репрограмиране на клетъчни популации от различни източници

  • Изучаване механизмите на сигнализация и диференциране на стволови клетки

  • Разработване на иновативни методи за неинвазивна диагностика на репродуктивни клетки и ембриони

  • Разработване на иновативни методи за алтернативно тестване на лекарствени средства и биологично активни вещества на базата на клетъчни и ембриологични модели

  • Научно ръководство, качествен контрол и синхронизация на стандарти за клетъчни продукти за хуманна употреба

Специфичните цели са да се споделя експериментален опит и характеризират клетъчни продукти чрез предоставяне на:

  • Мощен набор от техники за клетъчен анализ

  • Експертна консултация при оформянето на експериментален дизайн за проектни предложения, усвояване и анализ на данни, презентации и публикации

  • Индивидуално и групово обучение във фундаментална/професионална аналитична цитометрия

  • Научно ръководство, качествен контрол и технологичен трансфер към други партнъорски и външни лаборатории

Технически характеристики 

Научни изследвания