ЕАТРИС - БЪЛГАРИЯ Съобщения

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В БЪЛГАРСКИ ВЪЗЕЛ НА EATRIS-ERIC

Покана - 20201802_Announcement_Invitation_EATRIS_BG.doc

Форма за заявка на интереси - EoI_Form_Eatris_BG.doc

Често задавани въпроси - EATRIS_framework.pdf