ЕАТРИС - БЪЛГАРИЯ

Национално представителство  ЕАТРИС – България        

                          

ЕАТРИС - България  е национално представителство на Европейската Инфраструктура за Транслационна Медицина (EATRIS – ERIC)

EATRIS – ERIC (https://eatris.eu/) е общоевропейски консорциум, обединяващ над 100 водещи научни и академични институции в Европа. Създаден е за да ускори използването на резултатите от научните изследвания за разработване на иновативни стратегии и подходи за превенция, диагностика и лечение на болести. България се присъедини към EATRIS-ERIC като наблюдател през 2018 г. Статутът на България като пълноправен член беше предоставен чрез финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката и одобрен от EATRIS-ERIC през юли 2019 г.Република България е представена в EATRIS-ERIC чрез Министерство на Образованието и Науката
Национални представители в Борда на Управителите на EATRIS-ERIC:
Янита Жеркова, Началник на отдел „Национални научни инициативи“, Дирекция „Наука“
Милена Главчева, Главен експерт, Дирекция „Наука“
Министерство на Образованието и НаукатаНационални представители на научната общност в EATRIS-ERIC:
Проф. дбн Росица Конакчиева – Национален Директор
Чл.-кор. проф. дбн Румен Панков - Експерт
Софийски Университет Св. Климент Охридски

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Подкатегории